1. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng

– Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

– Bước 2: Khách hàng và bộ phận kinh doanh xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email) hoặc ký hợp đồng.

– Bước 3: Khách hàng thanh toán trước bằng cách chuyển khoản số tiền tương ứng với dịch vụ mà khách đã đặt.

– Bước 4: Bộ phận kinh doanh kiểm tra và chuyển hàng.

– Bước 5: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng

2. Thanh toán tại điểm giao dịch

– Bước 1: Khách hàng đặt hàng.

– Bước 2: Khách hàng và Bộ phận kinh doanh xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email) hoặc ký hợp đồng.

– Bước 3: Bộ phận kinh doanh xác nhận thông tin khách hàng.

– Bước 4: Khách hàng đến văn phòng / kho của Công ty CPTM & DVKT TBYT Tuấn Ngọc

– Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán.